Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinden iki yeni öğrenci topluluğu
Yazı Fontu

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimiz meslek disiplinleri ve üniversite yaşamlarını entegre ve daha verimli hale getirmek için “Peyzaj ve Tasarım Topluluğu” ve “Ekolojik Farkındalık Topluluğu” olmak üzere iki yeni öğrenci topluluğunu üniversitemize kazandırdı.

Peyzaj ve tasarım kavramlarını ekolojik, estetik ve işlevsel olarak içselleştirmeyi, gelecekte meslek adına birikim ve donanım sağlayarak öğrencilerin alansal becerilerini geliştirmeyi vizyon edinen “Peyzaj ve Tasarım Topluluğu”; çeşitli kültür-sanat etkinlikleri, konferanslar düzenleyerek öğrencilere yaratıcı, yenilikçi ve entelektüel bir bakış açısı kazandırmayı.  Bursa Teknik Üniversitesi'nin öğrenci profilinin zenginleşmesine katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

İnsanın yalnızca doğayı etkileyen bir bileşen olarak değil, doğaya karşı sorumluluğu olan bir özne olduğu bilincinin Ekolojik farkındalık ile sağlanacağına inanan öğrencilerimiz “Ekolojik Farkındalık Topluluğu” nu faaliyete geçirerek ekolojik farkındalık bilincini yaratmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir. Topluluk; etkileşimde bulunulan çevre, doğal bileşenleri koruma, dünyadaki sınırlı kaynakları koruma, ekosistemler arası etkileşimleri anlayıp fark ettirme, geri dönüşüm ve enerji tasarrufunun gezegenimizi korumadaki önemini aktarma gibi bilgi ve değerleri kapsayan bilinci aşılamayı misyon edinmiştir.

26 Ocak 2023