Prof. Dr. Murat ERTAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 408
Biyomalzemeler, Fitokimyasallar
Odun dışı orman ürünleri, Reçine kimyası
Biyokütle enerjisi
Biyokompozitler

300 35 62
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
300 34 20
Orman Fakültesi
(Dekan)

Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 454
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Biyolojik Mücadele
Kabuk Böcekleri

300 37 90
Orman Mühendisliği Bölümü
300 34 22
Orman Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 303-B
Biyobazlı tutkallar, Formaldehit emisyonu
Termoset ve termoplastik tutkallar
Biyokompozitler, Tanenler, Fenolik bileşikler
Uçucu yağlar,Polilaktik asit(PLA) kompozitler

300 35 71
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
300 34 21
Orman Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 319
Kentsel Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Kamusal Alanlar ve Katılım
Mekan ve Sağlık

300 34 15
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 353
Yaban Hayatı
Biyoçeşitlilik
Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi
Orman Yangınları-Yaban Hayatı İlişkisi

300 36 51
Orman Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Orman Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 354
Biyoköpükler, Mobilya, Biyokompozitler
TS EN ISO/IEC 17025 Lab. Akreditasyon
Bilgisayar Destekli Tasarım
Odun dışı orman ürünleri, Uçucu yağlar

300 34 85
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Biyokompozit Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 85
Orman Endüstri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 85
Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 318
Peyzaj Planlama
Kentsel Modelleme
Kentsel Değişim / Kentsel Gelişim
Uzaktan Algılama & CBS

300 34 89
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 351-A
Polimer Kimyası
Ahşabın Kimyasal Modifikasyonu
Nanoselüloz Kompozitler
Doğal Lif Kompozitler

300 35 87
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
İşletmede Mesleki Eğitim Programı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi
(Üye)
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 457
Orman Botaniği
Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri
Etnobotanik
Tıb. ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Bileşenleri

300 38 75
Orman Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ERKEN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 322
Süs Bitkileri Üretim ve Yetiştirme Teknikleri
Süs Bitkileri Islahı
Doğal Bitkiler ve Kültüre Alma
Bitkisel biyoçeşitlilik

300 37 96
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 456
Havza Yönetimi
Toprak ve Su Koruma
Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
Erozyon ve Sedimentasyon

300 34 68
Orman Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 465
Mobilya mekaniği ve mühendislik tasarımı
Ahşap konstrüksiyonlarda yapısal analiz
CAD - CAM - CAE
Mobilya bileşenleri için eklemeli üretim

300 34 03
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 409
Orman tali ürünleri, reçine eldesi ve işlenmesi
Kağıt geri dönüşümü, mürekkep giderme
Kağıt kuşeleme ve yüzey işlemleri
Kağıt üretim teknolojisi ve kimyasallar

300 34 49
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 401
Odun modifikasyon yöntemleri, ısıl işlem
Odunda çürüklük yapan mantarlar
Ahşabın korunması ve emprenye
Odunun biyolojik ve dış ortam degradasyonu

300 35 38
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Orman Ürünleri Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ramazan KURT

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 109
Biyokompozitler
Yapıştırma Teknolojisi
Yapısal Ahşaplar
Ar-ge ve İnovasyon Yönetimi

300 34 39
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 410
Kağıt teknolojisi
Biyolojik kağıt hamuru
Mürekkep giderme
Kağıt geri dönüşümü

300 34 27
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 406
Orman yollarının planlanması
Orman ürünlerinin üretimi ve transportu
Ormancılıta CBS&Uzaktan Algılama uygulamaları
Ergonomi

300 34 26
Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 403
Silvikültür, Orman Bakımı
Orman Fidanlıkları, Ağaçlandırma
Odunsu Bitki Tohumları
Süs Bitkileri, Kent Ormancılığı

300 35 67
Orman Mühendisliği Bölümü
Kent Ormancılığı Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Emin UĞURLU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 402
Orman vejetasyonunun sintaksonomik sınıflandırılması 
Küresel iklim değişiminin ekosistemler üzerine etkisinin araştırılması 
Orman köylerinde etnobotanik 
Vejetasyon ekolojisi, Bitki çeşitliliği, Bitkilerde tür alan ilişkileri, Vejetasyon
300 34 33
Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Turan SÖNMEZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 404
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Ormancılıkta Büyüme Modelleri
Ormancılıkta Hasılat
Dendrometri

300 34 35
Orman Mühendisliği Bölümü
300 34 35
Ortak Dersler Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 407
Orman Ekolojisi
Toprak İlmi
İklim Bilgisi
Jeoloji
300 35 06
Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali İhsan KADIOĞULLARI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 352
Orman Amenajmanı
Ormancılıkta Uzaktan Algılama ve CBS
Orman Kaynaklarının Planlanması
Ormancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı

300 38 54
Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Burak ARICAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 351-B
Orman Yollarının Planlanması
Orman Ürünleri Üretimi ve Transportu
Ormancılıkta CBS&Uzaktan Algılama
Ergonomi

808 11 01
Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ergün GÜNTEKİN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 355
Ahşap Malzeme Mekaniği
Tahribatsız Muayene
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Ahşap Kompozitleri

808 11 10
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Salih PARLAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 455
Orman ağaçlarında verimliliği artırıcı budama uygulamaları 
Orman zararlıları ve silvikültürel işlemler
Fidanlık ve üretim çalışmalarında mekanizasyon
Vejetatif ve generatif bitki üretim teknikleri
İşletmede Mesleki Eğitim Programı
300 35 41
Orman Mühendisliği Bölümü
300 35 41
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Neşat ERKAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 453
Orman Hasılatı
Dendrometri
Ormancılık Ekonomisi
İstatistik

300 37 95
Orman Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Sara DEMİR ALP

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 358
Peyzaj Planlama ve Peyzaj Ekolojisi
Tarihi Peyzaj Karakter Değerlendirmesi
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi
Çoklu Karar Verme Yöntemleri ve CBS

300 36 41
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Merve ERSOY MIRICI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 316
Peyzaj Planlama
Ekosistem Ürün ve Hizmetleri
Karbon Depolama ve Tutulum Modelleme
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

300 38 55
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya VARLIBAŞ BAŞBOĞA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 418-A
Kağıt Üretim Teknolojisi
Kağıt İç ve Yüzey Yapıştırma
Atık Kağıt Teknolojisi
Kağıtta Alev Almazlık

300 35 63
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İnanç TAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 418-A
Orman Yollarının Planlanması
Orman Ürünlerinin Üretimi ve Transportu
CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
Hassas Ormancılık

300 34 30
Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 315
Kentlerde Ekolojik Yağmursuyu Yönetimi
Peyzaj Tasarımı
Kentsel Tasarım
Peyzaj Konstrüksiyonu

300 38 53
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TAŞDEMİR

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 451-A
Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve İnovasyon
Altı-Sigma Kalite Optimizasyonu
Talep Tahmini ve Yönetimi

300 35 39
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILDIRIM

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 303-A
Kentsel Form
Işitsel Peyzaj, Gürültü Kirliligi
Ulaşım
Kentsel ve Çevre Tasarım

300 38 96
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat KÖSE

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 464-A
Ormancılık Politikası ve Yönetimi
Kent Ormancılığı
Sosyal Ormancılık
Korunan Alanlar

808 10 71
Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mahshid MIKAEILI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 322
Tasarım
Çevre Davranış Bilgisi
İklimsel Tasarım
Mimarlik Tarihi

808 11 68
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil BAŞBOĞA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 418
Ahşap Esaslı Kompozitler
Ahşap Fiziği ve Mekaniği
Yongalevha
Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları

300 36 87
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Burhan GENCAL

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dendrometri
Ormancılıkta İstatistik
Ormancılıkta Hasılat Bilgisi

300 35 14
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Mehmet KALKAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Silvikültür
Ağaçlandırma
Odunsu Bitki Tohumları
Doğal Gençleştirme Yöntemleri

300 37 19
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Emrecan ARPACI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 411
Mürekkep Giderme
Kağıt Teknolojisi
Atık Kağıt Geridönüşüm
Biyolojik Kağıt Hamuru

300 37 20
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Seydi Ahmet KAVAKLI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Bitki sosyolojisi
Vejetasyon ekolojisi, Bitki çeşitliliği
Orman köylerinde etnobotanik
Orman botaniği

300 34 31
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Nazlı Deniz ERSÖZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 321
Çevre Davranışı
Katılımcı Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Peyzaj Şehirciliği

300 36 94
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Şebnem Sevil ARPACI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 412
Modifikasyon yöntemleri
Ahşabın biyolojik ve dış ortam degradasyonu
Üst yüzey işlemleri
Ahşabın korunması ve emprenye

300 38 57
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Mert TANI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Orman Ekolojisi
Toprak İlmi
İklim Bilgisi
Jeoloji

300 38 88
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Naile ANGIN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 411
Orman Ürünleri Kimyası ve Fitokimyasallar
Biyomalzemeler
Kimyasal Proses Tasarımı ve Geliştirme
Ergonomi, İş ve Zaman Analizleri

300 38 90
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Merve DİLMAN GÖKKAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 321
Akarsu Peyzajları
Kentsel Açık Alan ve Yeşil Ağ Sistemleri
Kentsel Rehabilitasyon
Kentsel Tasarım

300 37 09
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Emre KILINÇARSLAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 356
Orman Amenajmanı
Ormancılıkta Uzaktan Algılama ve CBS
Orman Kaynaklarının Planlanması
Ormancılıkta Karar Verme

300 34 38
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Ahmet Furkan İMAMOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 356
Yaban Hayatı
Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi
Av Yönetimi
Hayvan Ekolojisi

808 10 34
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Hatice Oya EŞBAH

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 321
Dijital Peyzaj
Sağlıklı Kentler
İklim Değişikliği ve Karbon Emisyonu
Peyzaj Planlama

808 10 39
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Doğan MEMIŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 411
Ahşap esaslı kompozitler
Ahşap fiziği ve mekaniği
Mobilya ve ağaç konstrüksiyonları
Bilgisayar destekli tasarım

808 10 40
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Tutku GENCAL

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Biyolojik Mücadele
Kabuk Böcekleri

808 10 84
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Edanur AYHAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 417
Ormancılık Ekonomisi
Odun Dışı Orman Ürünleri
Ormancılıkta Değer Belirleme
Ormancılıkta Pazarlama

300 37 68
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Onur AKSOY

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 323
Bitkisel Tasarım
Ekolojik Tasarım
Yeşil sertifika sistemleri
Bitkisel Biyoçeşitlilik

300 35 08
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Elif ALTAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 321
Kentsel Yeşil Alanlar
İklime Dirençli Kentler
Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı
Doğal Bitkiler

300 35 60
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 356
Havza Yönetimi
Toprak ve Su Koruma
Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
Erozyon ve Sedimentasyon

300 35 93
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Uğur Can USTA

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 412
Kağıt Teknolojisi
Biyolojik Kağıt Hamuru
Mürekkep Giderme
Kağıt Geri Dönüşümü

300 37 25
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Bekircan BALCI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 356
Ormancılık Politikası ve Yönetimi
Sosyal Ormancılık
Odun Dışı Orman Ürünleri
Korunan Alanlar

808 11 42
Orman Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Buse Nur ÇIRAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 323
Peyzaj Planlama
Ekolojik ve Morfolojik Eşik
Peyzaj Tasarımı
Peyzaj Yönetimi

808 11 51
Peyzaj Mimarlığı Bölümü