Dekan Mesajı

Sevgili Öğrenci Adayları ve Değerli Bursalılar,

 

2010 yılında kurulan Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değer üreten ve ürettiklerini kullanabilir değere dönüştüren bir dünya üniversitesi vizyonu ile kurulan BTÜ'nün hedeflerine uygun olarak Fakültemiz ileri kalite standartlarını yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte, planlamalar yapmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemlerde sanayi ve teknolojideki gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlerken; ormanların, ekosistemlerin ve bütün doğal alanların korunması, yönetilmesi ve işletilmesi de daha önemli hale gelmiştir. Diğer yandan orman ürünlerinin çeşitlenmesi, üretimi ve değerlendirilmesi konularında yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Çevre sorunları ve iklim değişikliğinin daha çok gündeme geldiği ve gezegenimizdeki doğal dengeyi korumak için gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin çoğaldığı bu dönemde, sınırlı doğal kaynakların koruma-faydalanma dengesi içinde yönetilmesi gerekmektedir. Mevcut doğal kaynakların yönetilmesinde ve işletilmesinde devamlılık baş ve taç prensip olarak kabul edilmelidir. Böylece miras alınan doğal kaynaklar korunarak gelecek nesillere aktarılabilir.

Orman Fakültesinin temel hedefi, Fakülte bölümlerinin güncel gelişmeleri yakından takip ederek alanlarında ülkemizde lider konuma yükselmesidir. Bölümlerin bu hedefi gerçekleştirmesi için, tarihi süreç içinde her zaman iddialı ve öncü bir şehir olan Bursa ve çevresi her türlü imkânı sunmaktadır. Ülkemizdeki ilk ormancılık eğitimi yapılan yerlerden biri Bursa’dır. Doğal ormanları, milli parkları, ekoturizm faaliyetleri ve yaban hayvanları çalışmaları ile Bursa ve çevresi Dünya’da ormancılık eğitimine en uygun yerlerden biridir. Diğer yandan Bursa mobilya başta olmak üzere orman ürünleri sektöründe öncü konumdadır. Doğal, tarihi ve kültürel kaynakları ile beraber süs bitkisi sektörünün de ana merkezlerinden biri olan Bursa ve çevresi peyzaj mimarlığı eğitimi ve uygulamaları için istisna yerlerdendir. Fakülte bölümlerimiz eğitim-öğretim yanında, alanlarında ilgili sektörler ve paydaşlarla yakın işbirliğini temel hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Temel ve bilimsel araştırmaların yanında, alanlarındaki sorunlara çözüm üretmek üzere paydaşlarla ortak araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmeyi ana amaçlarından görmektedir. Bölümler hem kendi aralarında hem de konusu yakın olan farklı araştırma disiplinleriyle karşılıklı ortak araştırmalar yürütmektedir. Fakültemiz, yerelde söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesinin bölümleri Dünya’da da ön sıralara taşıyacağının farkındadır.

Fakültemizde şu an Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Ayrıca eğitim dili Türkçe ve %100 İngilizce olan Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programları, Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı ve Biyokompozit Mühendisliği Yüksek Lisans Programları bulunmakta olup lisansüstü eğitim devam etmektedir.

Öğrencilerimize kaliteli bir eğitim verebilmek için, bölümlerin müfredat programı ilgili alanlardaki Dünya’daki gelişmelere uygun olarak ve beklentileri karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, farklı değişim programları ile diğer üniversitelerde ve ülkelerde de eğitim alma fırsatına sahiptirler.

BTÜ Orman Fakültesi, başarının eğitim, araştırma, uygulama, bilgi/teknoloji transferi, bilimsel birikime yapılan katkı, ülkeye ve topluma kazandırılan yararlar ile ölçülmesi gerektiği ilkesi ile hareket etmektedir. Fakültemiz, bütün paydaşlar ile işbirliği içinde araştırma ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözümler sunmak, Üniversite – Kamu – Sanayi işbirliğini gerçekleştirmek üzere kamu, endüstri kuruluşları ve özel sektör tarafından aranan mesleki derinliğin yanında Türkçe ve yabancı dilde nitelikli iletişim diline sahip başarılı mezunlar ve akademisyenler yetiştirmek arzusundadır.